# Coaching indywidualny

Coaching to rozmowa, która wspiera klienta w procesie dokonywania zmian, począwszy od ustalenia celu, planowania poszczególnych działań, po radzenie sobie z przeszkodami i sięganie po zasoby i umiejętności. Skuteczność coachingu jest możliwa jedynie, jeśli klient wykazuje silną motywację i chce dokonać zmian.

W trakcie sesji pracuję z przekonaniami klienta, nawykami, zachowaniami i obawiami w sposób dynamiczny, dobierając metody pracy do potrzeb oraz aktualnej sytuacji klienta. 

Pracuję zgodnie z metodologią International Coaching Community oraz Coachingu Prowokatywnego.

Program indywidualnego coachingu to:

[info_list_father][info_list_son style=”icon” size=”12″ width=”26″ height=”20″ titlesize=”14″ titleclr=”#000000″ liststyle=”dotted” icon=”fa fa-check” iconclr=”#f9b233″ iconbg=”#f1f1f1″ title=”Do 10 sesji coachingowych”][/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”12″ width=”26″ height=”20″ titlesize=”14″ titleclr=”#000000″ liststyle=”dotted” icon=”fa fa-check” iconclr=”#f9b233″ iconbg=”#f1f1f1″ title=”Sesje odbywają się w ośrodku Inner garden lub online (Skype)”][/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”12″ width=”26″ height=”20″ titlesize=”14″ titleclr=”#000000″ liststyle=”dotted” icon=”fa fa-check” iconclr=”#f9b233″ iconbg=”#f1f1f1″ title=”Odstępy między sesjami wynoszą max. 14 dni”][/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”12″ width=”26″ height=”20″ titlesize=”14″ titleclr=”#000000″ liststyle=”dotted” icon=”fa fa-check” iconclr=”#f9b233″ iconbg=”#f1f1f1″ title=”Pierwsza sesja zapoznawcza – ma na celu poznanie się coacha i klienta, wyjaśnienie procesu i sprawdzenie gotowości do wspólnej pracy”][/info_list_son][/info_list_father]

Korzyści z coachingu:

[info_list_father][info_list_son style=”icon” size=”12″ width=”26″ height=”20″ titlesize=”14″ titleclr=”#000000″ liststyle=”dotted” icon=”fa fa-thumbs-up” iconclr=”#f9b233″ iconbg=”#f1f1f1″ title=”wzrost samoświadomości – poznanie swoich przekonań, nawyków, sposobów działania”][/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”12″ width=”26″ height=”20″ titlesize=”14″ titleclr=”#000000″ liststyle=”dotted” icon=”fa fa-thumbs-up” iconclr=”#f9b233″ iconbg=”#f1f1f1″ title=”odkrycie i zrozumienie swoich priorytetów oraz wartości i budowanie życia w zgodzie z nimi”][/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”12″ width=”26″ height=”20″ titlesize=”14″ titleclr=”#000000″ liststyle=”dotted” icon=”fa fa-thumbs-up” iconclr=”#f9b233″ iconbg=”#f1f1f1″ title=”poczucie mocy i sprawczości”][/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”12″ width=”26″ height=”20″ titlesize=”14″ titleclr=”#000000″ liststyle=”dotted” icon=”fa fa-thumbs-up” iconclr=”#f9b233″ iconbg=”#f1f1f1″ title=”budowanie bardziej autentycznych relacji z innymi”]mb

[/info_list_son][/info_list_father]

# Masz pytania?

Jeśli chcesz się dowiedzieć, gdzie planuję warsztaty lub umówić indywidulne spotkanie, skontaktuj się ze mną poprzez formularz lub zadzwoń: 601383023.

Spotkania obywają się w ośrodku Psychoterapii i Coachingu Inner Garden lub online (Skype).

Do zobaczenia!

Dagmara

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.